Ø Визначити синтаксичну роль дієслівних форм. Важным является использование личного «житейского опыта», использование различных форм словесной речи: устной, письменной, дактильной в их различном соотношении в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей развития.

В усному діловому мові.

Особливості вживання іменникових та дієслівних форм

З метою послідовного та системного аналізу використовується інваріантна модель-матриця опису дієслова, створена на базі граматик літературної та діалектної мови. Дієслівні форми та їх функціонування. Значною мірою у реченнях представлені дієслівні звороти, інфінітивні структури, конструкції з дієсловом у формі наказового способу, напр. Визначити синтаксичну роль дієслівних форм у текстах офіційно-ділового стилю – документальність (кожен офіційний папір повинен мати наказову форму викладу розпорядчої частини (використовується неозначена форма дієслова – інфінітив). Зміст викладається від 2 -ї, 3-ї особи, рідше – у безособовій формі. Бажано, щоб у кількох рядках тексту існувала часова відповідність та однотипність дієслівних форм. Обсяг анотації для заміток і коротких повідомлень – 500 друкованих знаків, для більшості статей – 1000, для документів великого обсягу – 2500 друкованих знаків.

Читайте также

Оставить отзыв

Ваш E-mail не будет опубликован. Необходимые поля отмечены *